Webblatt 100/10 lang 100 cm Höhe 10,5 cm

Rostfrei